Thứ bảy, 15/05/2021 - 17:18|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thu Hà
Họ và tên Phạm Thị Thu Hà
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Khối I- Thị Trấn Con Cuông - Nghệ An
Điện thoại 091 956 92 02
Email cuongha.128@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn THCS, trực tiếp tham mưu chỉ đạo về: Chuyên môn các môn khoa học xã hội, ngoại ngữ; công tác BDTX, đánh giá xếp loại GV và các cuộc thi Giáo viên bậc THCS;

- Tham mưu và thực hiện các lĩnh vực:

+ Công tác Đảng và đoàn thể của ngành; công tác Phổ cập giáo dục bậc THCS;

+ Cấp phát và quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định của BGD&ĐT;

+ Công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đời sấng văn hóa.

+ Công tác Sách - TBGD - Đồ dùng học liệu, học phẩm - thư viện trường học toàn ngành;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn THCS, trực tiếp tham mưu chỉ đạo về: Chuyên môn các môn khoa học xã hội, ngoại ngữ; công tác BDTX, đánh giá xếp loại GV và các cuộc thi Giáo viên bậc THCS;

- Tham mưu và thực hiện các lĩnh vực:

+ Công tác Đảng và đoàn thể của ngành; công tác Phổ cập giáo dục bậc THCS;

+ Cấp phát và quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định của BGD&ĐT;

+ Công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đời sấng văn hóa.

+ Công tác Sách - TBGD - Đồ dùng học liệu, học phẩm - thư viện trường học toàn ngành;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.