Thứ năm, 28/10/2021 - 06:11|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
Văn bản liên quan

Thông tư 18/2018/bgddt thay thế thông tư 42 về quy trình đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. trong thông tư có kèm theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các mức đọ đạt kiểm định chất lượng cho các cơ sở giáo dục.

Ngày ban hành:
12/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực