Wednesday, 18/05/2022 - 03:47|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-tu-don-vi-thanh-vien" title="Tin tức từ đơn vị thành viên" rel="dofollow">Tin tức từ đơn vị thành viên</a>

Thực hiện công văn 490/SGD&ĐT-VP, Trường Mầm Non Thạch Ngàn - huyện Con Cuông đã tham gia cuộc thi trực tuyến về " Tìm hiểu hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công.

Để hưởng ứng và tham gia các cuộc thi trực tuyến về " Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, dử dụng dịch vụ công".Trường Mầm Non Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đã tham gia đầy đủ và hoàn thành buổi thi theo đúng kế hoạch.
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-tu-don-vi-thanh-vien" title="Tin tức từ đơn vị thành viên" rel="dofollow">Tin tức từ đơn vị thành viên</a>

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và nhằm chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Trường Mầm Non Thạch Ngàn- Huyện Con Cuông đã tổ chức cho trẻ 5 tuổi đi tham quan Trường Tiểu Học.

Thực hiện chương trình giáo dục Mầm Non, để tạo tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1, Trường Mầm Non Thạch Ngàn - Huyện Con Cuông đã tổ chức cho các cháu 5 tuổi tham quan trường tiểu học. Đoàn đã được sự đón tiếp nồng nhiệt của CBGV-NV và học sinh trường ...