Sunday, 05/04/2020 - 23:59|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
<a href="/tin-tuc-su-kien/lich-cong-tac2" title="Chương Trình Công tác" rel="dofollow">Chương Trình Công tác</a>

HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRÀ LÂN HỌC TẬP QUA INTERNET.

Thực hiện công văn số 419/SGD&ĐT – GDTrH của sở GD&ĐT Nghệ An ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2020, về việc tăng cường dạy học qua Internet trên truyền hình Nghệ An, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, nhà trường đã phân ...