Wednesday, 18/05/2022 - 03:56|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
<a href="/tin-tuc-su-kien/lich-cong-tac2" title="Chương Trình Công tác" rel="dofollow">Chương Trình Công tác</a>

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠNG KHÊ - HUYỆN CON CUÔNG TỔ CHỨC ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID - 2019

Thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Con Cuông, Với sự chỉ đạo sát sao của đồng chí hiệu trưởng Trương Thị Xuân các tổ chuyên môn xây dựng nội dung hướng ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/lich-cong-tac2" title="Chương Trình Công tác" rel="dofollow">Chương Trình Công tác</a>

Thực hiện chỉ đạo của SGD&ĐT và PGD&ĐT huyện trong mùa dịch CVID-19. Ngày 2/4/2020 trường TH Lạng Khê đã tổ chức họp CB-CQ-CM tháng 4/2020 bằng hình thức trực tuyến qua Meet Google. CBGV, NV tham gia đảm bảo, tiện ích vừa thiết thực, vừa thực hiện nghiêm quy định của TTg Chính Phủ trong thời gian đảm bảo cách li.

Thực hiện chỉ đạo của SGD&ĐT và PGD&ĐT huyện trong mùa dịch CVID-19. Ngày 2/4/2020 trường TH Lạng Khê đã tổ chức họp CB-CQ-CM tháng 4/2020 bằng hình thức trực tuyến qua Meet Google. CBGV, NV tham gia đảm bảo, tiện ích vừa thiết thực, vừa thực hiện ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/lich-cong-tac2" title="Chương Trình Công tác" rel="dofollow">Chương Trình Công tác</a>

TRƯỜNG MN MÔN SƠN 2, HUYỆN CON CUÔNG, NGHỆ AN TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG THỜI ĐIỂM PHÒNG CHỐNG DỊCH covitd-19

Thực hiện chỉ thị 16/CT--TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covitd -19, Trường MN Môn Sơn 2 đã tổ chức họp chi bộ, họp cơ quan và các đoàn thể bằng hình thức trực tuyến rất hiệu quả và đảm bảo an toàn ...