Thursday, 22/08/2019 - 01:31|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
Chương Trình Công tác

NGÀY TỰU TRƯỜNG

Trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường.
Chương Trình Công tác

TRƯỜNG THCS MÔN SƠN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PCGD- CMC NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-BCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2019 và Hướng dẫn số 262/KH-BCĐ ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban chỉ đạo PCGD-CMC huyện Con Cuông.Hôm nay  ngày 19 tháng 8 năm 2019 tại văn phòng trường THCS Môn Sơn, Ban chỉ đạo PCGD-CMC xã Môn ...