Wednesday, 18/05/2022 - 02:55|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-mon-thcs" title="CHUYÊN MÔN THCS" rel="dofollow">CHUYÊN MÔN THCS</a>

Hội thảo chuyên đề môn Lịch Sử cụm trường THCS Lạng Khê

Căn cứ vào công văn của sở GD & ĐT, phòng giáo dục huyện Con Cuông và việc triển khai chuyên đề về việc giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng và lồng ghép tư tưởng đạo đức HCM vào trong bộ môn Lịch sử. cụm trường THCS Chi Khê;THCS châu Khê; THCS ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-mon-thcs" title="CHUYÊN MÔN THCS" rel="dofollow">CHUYÊN MÔN THCS</a>

Tự làm đồ dùng thí nghiệm - Môn Vật lý

Bộ môn Vật Lý là bộ môn khoa học thực nghiệm. Tư tưởng chủ đạo của các sách giáo khoa Vật Lý trung học cơ sở là nội dung kiến thức mới được hình thành phần lớn thông qua các thí nghiệm và thực hành. Điều đó không chỉ tích cực hoá việc học tập của ...