Friday, 19/08/2022 - 19:16|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông

TRƯỜNG MẦM NON BỒNG KHÊ TIẾP TỤC LAU CHÙI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI BẰNG THUỐC KHỬ KHUẨN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG LẦN 2 DỊCH BỆNH CORONA


Ngày 16 tháng 3 năm 2020 Trường Mầm non Bồng Khê phối hợp với Trạm y tế xã Bồng Khê tổ chức phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh Corona lần 2


Nguồn: Trường Mầm non Bồng Khê