Monday, 09/12/2019 - 13:57|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN KÊU GỌI TẤT CẢ ĐOÀN VIÊN TÙY LÒNG HẢO TÂM ĐÃ ỦNG HỘ CHÁU NHÂN CON CÔ NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG GIÁO VIÊN TRƯỜNG C2 THỊ TRẤN


KÊU GỌI TẤT CẢ ĐOÀN VIÊN  TÙY LÒNG HẢO TÂM ĐÃ ỦNG HỘ CHÁU NHÂN CON CÔ NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG GIÁO VIÊN TRƯỜNG C2 THỊ TRẤN