Sunday, 12/07/2020 - 16:45|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông

Sáng nay 17/11/2019. Liên Đội trường Tiểu Học Chi Khê, Con Cuông. Tổ chức thành công Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giaos Việt Nam 20/11