Sunday, 12/07/2020 - 16:04|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông

Hoạt động trải nghiệm môn Tiếng Anh của học sinh khối 7 và khối 8 trường THCS Đôn Phục.


Sáng thứ 6/8/03/2019 trường THCS Đôn Phục đã tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Tiếng Anh cho học sinh khối 7 và 8 do cô giáo Lê Thị Thanh hướng dẫn cùng với sự tham gia của các thầy cô giáo trong tổ KHXH.


Tác giả: Phan Công Thảo
Nguồn: THCS Đôn Phục