Wednesday, 22/01/2020 - 20:46|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông

Hình ảnh thực hiện nhiệm vụ phổ cập năm 2019


Sau khi Ban chỉ đạo phổ cập (BCĐPC) xã Lục Dạ triển khai nhiệm vụ phổ cập năm 2019, gần 10 ngày thực hiện nhiệm vụ PC, song song với việc thực hiện chuyên môn và công tác khác của các trường học trên địa bàn xã Lục Dạ. CBGV của các trường xã Lục Dạ đã phối hợp nhịp nhàng cùng Ban quản lý thôn bản, các tổ chức, thành viên trong BCĐPC đã tiến hành công tác điều tra và cập nhật dữ liệu năm 2019 trên phần mềm EduStatist 6.0. Đến nay ban quản trị dữ liệu đang kiểm tra dữ liệu các thôn bản gồm 14 lỗi thường gặp và các biểu thống kê tỷ lệ theo kế hoạch, sau đó trả về tổ trưởng các thôn tiếp tục điều tra và xử lý. Chiều ngày 23/8/2019 ban quản trị sẽ ghép nối dữ liệu toàn xã để tổng hợp...