Tuesday, 07/07/2020 - 18:39|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Số: 179 /PGD&ĐT V/v thông báo kết quả SKKN năm học 2019-2020

Thực hiện Quyết định số 443 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng xét Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020, Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm gồm các Tiểu ban đã tiến hành chấm, thẩm định, đánh giá, xếp loại, tổng hợp kết quả sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành năm học 2019-2020. Để đảm bảo việc ra Quyết định công bố kết quả sáng kiến cấp huyện, nay Hội đồng chấm SKKN cấp huyện thông báo kết quả chấm của Hội đồng lên Website của ngành đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục.

          1. Kết quả chung:

          + Số SKKN gửi về Phòng dự xếp loại cấp huyện là 295 bản, cụ thể:

Bậc học

Số SKKN tham gia

Số SKKN Đạt cấp huyện

Số SKKN

không Đạt cấp huyện

Ghi chú

Mầm non

85

77

8

 

Tiểu học

136

112

24

 

THCS

74

57

17

 

Tổng số

295

246

49

 

          2. Danh sách các SKKN Đạt cấp huyện:

( Có Danh sách kèm theo)

          3. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng chấm SKKN thông báo kết quả SKKN năm học 2019-2020 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành; những đơn vị, cá nhân nào có ý kiến, xin phản hồi kịp thời về Hội đồng chấm SKKN cấp huyện (bậc học Mầm non, cấp Tiểu học: Ông Phan Trọng Trung; cấp THCS: Ông Lê Thanh An hoặc bà Phạm Thị Thu Hà), các phản hồi xin gửi về Phòng GD trước 17 giờ ngày 23/05/2020.

- Các đơn vị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có SKKN đã đạt cấp huyện rà soát lại tên SKKN một lần nữa thật chính xác, tránh trường hợp sai lỗi chính tả....., nếu còn sai sót thì sửa và xin gửi lại cho Hội đồng chấm SKKN để điều chỉnh và tham mưu ra quyết định.

- Các đơn vị tổng hợp bản mềm những sáng kiến kinh nghiệm đã đạt cấp huyện( Danh sách kèm theo) gửi về Hội đồng chấm SKKN qua Email đồng chí Đàm Đại daidd.pgdcc@nghean.edu.vn  trước ngày 23/5/2020, để Hội đồng tổng hợp và lưu trữ.

Thực hiện Quyết định số 443 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng xét Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020, Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm gồm các Tiểu ban đã tiến hành chấm, thẩm định, đánh giá, xếp loại, tổng hợp kết quả sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành năm học 2019-2020. Để đảm bảo việc ra Quyết định công bố kết quả sáng kiến cấp huyện, nay Hội đồng chấm SKKN cấp huyện thông báo kết quả chấm của Hội đồng lên Website của ngành đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục.

          1. Kết quả chung:

          + Số SKKN gửi về Phòng dự xếp loại cấp huyện là 295 bản, cụ thể:

Bậc học

Số SKKN tham gia

Số SKKN Đạt cấp huyện

Số SKKN

không Đạt cấp huyện

Ghi chú

Mầm non

85

77

8

 

Tiểu học

136

112

24

 

THCS

74

57

17

 

Tổng số

295

246

49

 

          2. Danh sách các SKKN Đạt cấp huyện:

( Có Danh sách kèm theo)

          3. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng chấm SKKN thông báo kết quả SKKN năm học 2019-2020 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành; những đơn vị, cá nhân nào có ý kiến, xin phản hồi kịp thời về Hội đồng chấm SKKN cấp huyện (bậc học Mầm non, cấp Tiểu học: Ông Phan Trọng Trung; cấp THCS: Ông Lê Thanh An hoặc bà Phạm Thị Thu Hà), các phản hồi xin gửi về Phòng GD trước 17 giờ ngày 23/05/2020.

- Các đơn vị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có SKKN đã đạt cấp huyện rà soát lại tên SKKN một lần nữa thật chính xác, tránh trường hợp sai lỗi chính tả....., nếu còn sai sót thì sửa và xin gửi lại cho Hội đồng chấm SKKN để điều chỉnh và tham mưu ra quyết định.

- Các đơn vị tổng hợp bản mềm những sáng kiến kinh nghiệm đã đạt cấp huyện( Danh sách kèm theo) gửi về Hội đồng chấm SKKN qua Email đồng chí Đàm Đại daidd.pgdcc@nghean.edu.vn  trước ngày 23/5/2020, để Hội đồng tổng hợp và lưu trữ.

DANH SÁCH

CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐẠT CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2019-2020

 

TT

TÊN TÁC GiẢ

ĐƠN VỊ

TÊN ĐỀ TÀI

1

Trần Thị Thủy

MN 1 Môn Sơn

Các biện pháp chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác thẩm định và công nhân lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm tại đơn vị thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

2

Lô Thị Thúy

MN 1 Môn Sơn

Một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Mẫu giáo ghép 4,5 tuổi vùng sâu vùng xa

3

Vi Thị Thanh

MN 1 Môn Sơn

Một số biện pháp tuyên truyền vận động phụ huynh về công tác mua sắm, bảo quản và làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cho trẻ Mầm non Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi

4

Ngân Thị Thìn

MN 1 Môn Sơn

Mộ số kinh nghiệm tổ chức cho trẻ 3 - 4 tuổi chơi hoạt động ở góc

5

Nguyễn Thị Vân

MN Bình Chuẩn

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục ở trường mầm non.

6

Kha Thị Niềm

MN Bình Chuẩn

- Một số biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi.

7

Nguyễn Thị Hương

MN Bình Chuẩn

- Một số biện pháp cung cấp vốn từ tiếng việt cho trẻ vùng dân tộc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

8

Nguyễn Thị Trâm

MN Bồng Khê

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi

9

Lê Thị Ngọc Thúy

MN Bồng Khê

Một số biện pháp ứng dụng các trò chơi vào hoạt động học có học cho trẻ 4-5 tuổi

10

Nguyễn Thị Rạng Đông

MN Bồng Khê

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6  tuổi trong trường Mầm non

11

Bùi Thị Phương Thảo

MN Bồng Khê

Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường  cho trẻ 5-6 tuổi trong trường Mầm non

12

Trần Thị Thủy Ngân

MN Bồng Khê

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ 5- 6 tuổi phát triển vận động  thông qua hoạt động thể chất

13

Nguyễn Thị Bông

MN Bồng Khê

Một số biện pháp tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi  làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu thiên nhiên nhằm phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ

14

Nguyễn Thị Hợi

MN Cam Lâm

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng thực hành trại nghiệm

15

 Lô Thị Mai

MN Cam Lâm

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng ăn bán trú cho trẻ trong trường mầm non, ở đơn vị khó khăn, có tổ chức cả bán trú dân nuôi

16

 Lô Thị Mơ

MN Cam Lâm

Một số biện pháp sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi bài tập sàn phục vụ hoạt động học và chơi cho trẻ 5-6 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn

17

Lô Thị Xa

MN Cam Lâm

Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp mẫu giáo ghép vùng khó khăn

18

Lê Thị Ngoại

MN Cam Lâm

Một số biện pháp xây dựng môi trường trong lớp và ngoài lớp học, cho trẻ lớp mẫu giáo ghép

19

Ngô Thị Thìn

MN Châu Khê

Một số giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số

20

Nguyễn Thị Hoài

MN Châu Khê

Một số giải pháp tổ chức các hoạt động thực hành trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi theo hướng lấy trẻ làm trung tâm tại trường MN

21

Nguyễn Thị Mai

MN Châu Khê

Một số biện pháp tạo môi trường tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng đặc biệt khó khăn được hoạt động trải nghiệm

22

Phạm Thúy Bình

MN Châu Khê

Một số biện pháp vận dụng trò chơi dân gian trong các hoạt động trong ngày cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

23

Vi Thị Phận

MN Châu Khê

Một số biện pháp vận động phụ huynh tạo môi trường phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng khó khăn biên giới.

24

Nguyễn Thị Vân

MN Châu Khê

Một số biện pháp  nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi  ở trường MN vùng dân tộc thiểu số

25

Nguyễn Thị Nhung

MN Chi Khê

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng GD kỹ năng sống cho trẻ trong trường Mầm non.

26

Lộc thị Châu

MN Chi Khê

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi vùng dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động

27

Vi Thị Việt

MN Chi Khê

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số

28

Vi Thị Hiền

MN Chi Khê

Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 4-5 tuổi vùng dân tộc thiểu số.

29

Nguyễn Thị Nhung

MN Chi Khê

Một số biện pháp sử dụng vật liệu thiên nhiênnhằm nâng cao hứng thú cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động tạo hình.

30

Lô Thị Hà

MN Đôn Phục

Một số biện pháp giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích trong trường Mầm Non. Cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi.

31

Trần Thị Vân

MN Đôn Phục

 Một số hình thức lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động cho trẻ 5 tuổi  vùng dân tộc thiểu số.                       

32

Phạm Thị Dung

MN Đôn Phục

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi. Vùng dân tộc thiểu số.

33

Trần Thị Phương

MN Đôn Phục

1. Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi làm đồ dùng, đồ chơi  từ các nguyên vật liệu sẵn só ở địa phương.                         

34

Võ Thị Tính

MN Lạng Khê

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên phòng tránh tai nạn thương tich cho trẻ ở trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn

35

Lô Thị Vân

MN Lạng Khê

Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non

36

Võ Thị Kim Tuyết

MN Lạng Khê

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt vui chơi

37

Bùi Thị Vinh

MN Lạng Khê

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

38

Lô Thị Hòa

MN Lạng Khê

Một số biện pháp tổ chức chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ 5-6 tuổi vùng  dân tộc thiểu số theo quan điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

39

Lương Hoa Phương

MN Lạng Khê

Một số kinh nghiệm trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương

40

Diên Thị An

MN Lục Dạ

Các biện pháp tăng cường xây dựng CSVC mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục   trẻ trong trường mầm non

41

Nguyễn Thị Thúy

MN Lục Dạ

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện  tốt   chuyên đề xây dựng trường MN Lấy trẻ làm trung tâm

42

Lô Thị Ngọc

MN Lục Dạ

Một số biên pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ mấu giáo 3-4 tuổi

43

Nguyễn Thị Mai Phương

MN Lục Dạ

Một số biên pháp tổ chức tốt các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

44

Trần Thị Hoa

MN Lục Dạ

Một số biện pháp phát triển ngôn  ngữ thông qua hoạt động kể chuyện cho trẻ 5-6 tuổi

45

Vi Thị Kiểm

MN Lục Dạ

Một số biện pháp giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ 4-5 tuổi

46

Lê Thị Hồng

MN Lục Dạ

Một số biện pháp phát triển kỷ năng giáo tiếp cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non

47

 Ngân Thị Thủy

MN Mậu Đức

Một số giải pháp chỉ đạo xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp – thân thiện để thực hiện tốt chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" ở trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn.

48

Vi Thị Diệu Thuận

MN Mậu Đức

Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi nâng cao khả năng giao tiếp tốt.                                  

49

Trần Lệ Thủy

MN Mậu Đức

Một số biện pháp tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi.                                    

50

Nguyễn Thị Quyên

MN Mậu Đức

 Một số kinh nghiệm nâng cao chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" tại nhóm lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi.

51

Phan Thị Duyên

MN Mậu Đức

Một số biện pháp xây dựng môi trường trong lớp cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi hoạt động trải nghiệm.                   

52

 Nguyễn Thị Hồng Thủy

MN Mậu Đức

Một số giải pháp xây dựng môi trường nhóm lớp bằng nguyên vật liệu mở giúp trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trải nghiệm sáng tạo.

53

 Nguyễn Thị Hồng Thương

MN Mậu Đức

 Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi.

54

Phạm Thị Thanh

MN Môn Sơn 2

Một số biện pháp, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ, tại trường mầm non, vùng đặc biệt khó khăn.

55

 Trần Thị Thuận

MN Môn Sơn 2

Đề tài 2: Một số giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non vùng đặc biệt khó khăn"

56

Nguyễn Thị Thái

MN Môn Sơn 2

Một số giải pháp chỉ đạo tạo môi trường trong và ngoài nhóm lớp, cho trẻ thực hành trải nghiệm vùng Dân Tộc đặc biệt khó khăn.

57

Nguyễn Thị Sen

MN Môn Sơn 2

Một số giải pháp giáo dục tốt hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ 4 - 5 tuổi vùng miền núi kinh tế đặc biệt khó khăn

58

Vi Thị Dương

MN Môn Sơn 2

 Đề tài 1. Một số biện pháp xây dựng tạo môi trường mở trong và ngoài lớp học cho trẻ 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số thực hành trải nghiệm ở trường mầm non                  

59

Lô Thị Thương

MN Môn Sơn 2

Một số biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

60

Vi Thị Oanh

MN Môn Sơn 2

Một số biện pháp xây dựng môi trường ngoài lớp học cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi thực hành trải nghiệm

61

Trịnh Thị Thuần

MN Thạch Ngàn

Một số biện pháp  phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ 4-5 tuổi trong trường MN.

62

Nguyễn T. Xuân Quỳnh

MN Thạch Ngàn

Một số biệp pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi thông qua các câu chuyện cổ tích Việt Nam.

63

Nguyễn Thi Sương

MN Thạch Ngàn

Một số biện pháp tạo môi trường cho trẻ 5-6 tuổi thực hành trải nghiệm theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

64

Trần Thị Tâm

MN Thạch Ngàn

Một số biện pháp nâng cáo chất lượng giáo dục hoạt động Tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi trong trường MN.

65

Phan Trọng Trung - Phan Thị Thúy

Phòng GD&ĐT MN Thị Trấn

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ  làm trung tâm " trên địa bàn huyện Con Cuông giai đoạn 2016-2020

66

Nguyễn Thị Thu

MN Thị Trấn

1.Một sô biện pháp  nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng trường mầm non  lấy trẻ làm trung tâm  thông qua các hoạt động tại nhóm trẻ 24-36 Tháng.

67

Thái Thị Hương Giang

MN Thị Trấn

Một số biện pháp cho trẻ 5-6 Tuổi thực hành trải nghiệm với môi trường tự nhiên 

68

Lê Thị Ánh

MN Thị Trấn

Một số biện pháp xây dựng môi trường  giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 5-6 Tuổi

69

La Thị Trà My

MN Thị Trấn

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả cho trẻ 3-4 tuổi thực hành trải nghiệm trong và ngoài lớp học tại trường mầm non

70

Nguyễn Thị Tú

MN Thị Trấn

Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua các hoạt động cho trẻ 4-5 tuổi

71

Phạm Thị Nga

MN Yên Khê

Một số biện pháp giúp hiệu trưởng quản lý tốt cơ sở vật chất và trang thiết bị trong trường mầm non

72

Phạm Thị Sâm

MN Yên Khê

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao đạo đức nhà giáo trong công tác chăm sóc  - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ ở trường mầm non

73

Nguyễn Thị Huyền

MN Yên Khê

Một số biện pháp sử dụng dồ dùng, đồ chơi thông qua hoạt động học làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở  trường MN

74

Nguyễn Thị Oanh

MN Yên Khê

Một số giải pháp thực hiện tốt công tác đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm                                      

75

Vi Thị Minh Phương

MN Yên Khê

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường mầm non

76

Nguyễn Thị Nga

MN Yên Khê

Một số biện pháp tổ chức cho trẻ thực hành và trải nghiệm thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo 4-5 tuổi 

77

Lang Thị Lành

MN Yên Khê

Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua môn khám phá khoa học cho trẻ 3-4 tuổi ở vùng dân tộc thiểu số

78

Lữ Thị Tuất

TH Bình Chuẩn

Xây dựng và áp dụng một số quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học hiện nay.

79

Đào Xuân Toàn

TH Bình Chuẩn

“Một số giải pháp tổ chức chỉ đạo và thực hiện khắc phục tình trạng học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập ở trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn”

80

Ngô Xuân Trung

TH Bình Chuẩn

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trongg nhà trường

81

Hồ Thị Xuân Hoa

TH Bình Chuẩn

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 5 ở vùng đặc biệt khó khăn

82

Lê Thị Minh Nguyệt

TH Bồng Khê

Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt các phép tính về số thập phân

83

Lô Thị Vân

TH Bồng Khê

Một số giải pháp  nhằm duy trì sĩ số học sinh và thực hiện tốt PCGDTH Đ ĐT ở trường TH miền núi

84

Nguyễn Thị Hải Vân

TH Bồng Khê

Một số biện pháp nâng cáo chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2

85

Ngô Kim Yến

TH Bồng Khê

Một số giải pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

86

Phạm Thị Phúc

TH Bồng Khê

Một số giải pháp giáo dục cho các em ở liên đội thông qua các trò chơi

87

Nguyễn Thị Minh Hồng

TH Bồng Khê

Góp 1 ý nhỏ  về dạy đạo đức lớp 2

88

Trần Thị Phương

TH Cam Lâm

 Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 5A.

89

Lương Quý Trọng

TH Cam Lâm

Một số biện pháp giúp học sinh học lớp3 học tốt môn Toán dạng toán có lời văn.

90

Lê Thị Hồng Thanh

TH Cam Lâm

 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động  đội ở trường Tiểu học.

91

Đặng Hồng Mạnh

TH Cam Lâm

 Vận dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới  vào dạy học Toán lớp 4 nhằm phát triển năng lực cho học sinh.

92

Trần Thị Thủy

TH Cam Lâm

 Một số  biện pháp chỉ đạo  nâng cao chất lượng sinh hoạt  tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Cam Lâm.

93

Lô Văn Nhâm

TH Cam Lâm

Một số biện pháp rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 2 vùng  dân tộc thiểu số.

94

Trần Xuân Hùng

TH Cam Lâm

Giáo dục  Kỹ năng sống cho học sinh lớp 5A về phân môn  đạo đức ở vùng dân tộc tộc thiểu số.

95

Phạm Thị Hương

TH Cam Lâm

Một vài kinhh nghiệm hướng dẫn HS lớp 5 làm tốt bài văn tả người.

96

Lô Thị Nội

TH Chi Khê

Một số giải pháp giúp học sinh tiểu học dân tộc thiểu số chơi tốt cờ vua

97

Vi Thị Vân

TH Chi Khê

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp

98

Lê Văn Chung

TH Chi Khê

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt tập làm văn miêu tả.

99

Ng Thị Thanh Bình

TH Chi Khê

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt Tập làm văn phần văn miêu tả.

100

Phang Thị An

TH Chi Khê

Kinh nghiệm sử dụng một số trò chơi vào dạy học môn TNXH cho học sinh lớp 2

101

Nguyễn Thị Hà

TH Chi Khê

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

102

Lô Thị Minh Thư

TH Chi Khê

Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm vào phân môn Luyện từ và câu lớp 5 để đạt hiệu quả cao.

103

Ng Thị Thanh Lài

TH Chi Khê

Một số biện pháp rèn thói quen lịch sự trong giao tiếp cho học sinh lớp 1

104

Hứa Đức Quý

TH Chi Khê

Một số kinh nghiệm huấn luyện bóng đá cho học sinh tiểu học từ 10 - 11 tuổi.

105

Nguyễn Thị Hiếu

TH Đôn Phục

Thiết kế một số hoạt động dạy từ mới phù hợp gây hứng thú cho họcsinh học từ vựng tốt hơn.
Design some appropriate new vocabulary teaching activities that will interest students to learn vocabulary better.

106

Lữ Thị Mỹ Thành

TH Đôn Phục

Lồng ghép một số chò chơi nhằm “Giáo dục bảo vệ môi trường” vào một số tiết khoa học lớp 5 ở vùng dân tộc thiểu số

107

Nguyễn Thị Lan

TH Đôn Phục

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

108

Vi Thị Vấn

TH Đôn Phục

Một số giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

109

Đậu Thị Thanh

TH Đôn Phục

Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 2

110

Nguyễn Thị Loan

TH Đôn Phục

Một số giải pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số

111

Trương Thị Xuân

TH Lạng Khê

Phối hợp, chỉ đạo giáo dục ý thức, đạo đức cho học sinh Tiểu học Miền núi thông qua các câu chuyện kể về Bác Hồ trong tiết chào cờ đầu tuần.

112

Đinh Thị Sửu

TH Lạng Khê

Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp với việc GDKNS cho học sinh lớp 1.

113

Châu Đình Thiện

TH Lạng Khê

Một số sáng kiến nâng cao môn thể thao tự chọn cho học sinh lớp 4,5.

114

Nguyễn Thị Nam

TH Lạng Khê

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm về giáo dục học sinh tăng cường công tác vệ sinh môi trường.

115

Dương Thị Yến

TH Lạng Khê

Một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải Toán có lời văn ở lớp 4.

116

Nguyễn Thị Nga

TH Lạng Khê

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc ở lớp 3A1.

117

Nguyễn Thị Phương Dung

TH Lạng Khê

Tạo hứng thú cho học sinh khi học môn Âm nhạc qua trò chơi dân gian.

118

Đặng Mạnh Hùng

TH Mậu Đức

Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Tiểu học ở vùng miền núi

119

Nguyễn Thị Hoa (a)

TH Mậu Đức

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng Toán về " Diện tích hình Tam giác"

120

 Nguyễn Thị Oanh

TH Mậu Đức

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt bài văn miêu tả con
 vật

121

Trần Thị Thùy

TH Mậu Đức

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở Tiểu học đạt hiệu quả

122

Nguyễn Thuý Thúy Hạnh

TH Mậu Đức

Biện pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Tiếng Việt và các hoạt động giáo dục khác

123

Nguyễn Thị Châu Loan

TH Mậu Đức

Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục PT 2018

124

Nguyễn Thị Huyền

TH Mậu Đức

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3 vùng dân tộc
thiểu số

125

Hồ Thị Thìn

TH Mậu Đức

Biện pháp giúp học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số làm quen một số lễ hội, phong tục tập quán người kinh nhằm mục đích tăng cường Tiếng Việt cho học sinh.

126

Phan Thị Long

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1.

127

Trần Thị Long

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp rèn Kĩ năng sống cho HS dân tộc thiểu số ở lớp 5A Trường TH Thạch Ngàn I

128

Nguyễn Thị Tý

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2.

129

Phan Thị Thành

TH Thạch Ngàn I

Một số phương pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt phân môn Luyện từ và câu.

130

Nguyễn Mạnh Hùng

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp định hướng giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học vùng đặc biệt khó  khăn.

131

Đặng Thị Thanh Loan

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp giúp HS dân tộc thiểu số đọc đúng, đọc diễn cảm trong phân môn Tập đọc lớp 4 ở trường TH Thạch Ngàn I.

132

Nguyễn Hồng Lê

TH Thị Trấn

Đổi mới phương pháp dạy học giải toán theo hướng phát huy tính tích cực học sinh

133

Phạm Thị Khánh Hòa

TH Thị Trấn

Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm hiệu quả nâng cao chất lượng dạy và học.

134

Nguyễn Thị Thu Hà

TH Thị Trấn

Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học.

135

Nguyễn Thị Lương

TH Thị Trấn

Áp dụng một  số kinh nghiệm khi dạy bài DT,ĐT,TT trong phân môn luyện từ và câu lớp 4.Vào chương trình tiểu học mới.

136

Hoàng Thị Liên

TH Thị Trấn

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt quy tắc chính tả của môn Tiếng Việt Công Nghệ Giáo dục ở lớp 1.

137

Văn Thị Ngọc Hiếu

TH Thị Trấn

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong công tác chủ nhiệm

138

Nguyễn Thị Yến

TH Thị Trấn

Giáo dục kĩ năng sống thông qua công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

139

Nguyễn Thị Hiền

TH Thị Trấn

Một số biện pháp giúp học sinh năng khiếu học tốt
 môn vẽ tranh

140

Nguyễn Hữu Hạnh

TH Thị Trấn

 Cải tiến một số vấn đề công tác quản lý để giữ vững Trưởng TH Thị Trấn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (kiểm tra lại sau 5 năm)

141


Phùng Thị Thu Hiền

TH Yên Khê

Một số kinh nghiệm về phương pháp dạy học lồng ghép, tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh  thông qua các môn học cho học sinh lớp 5 vùng dân tộc thiểu số.

142

Nguyễn Thị Thơm

TH Yên Khê

Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm  học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số

143

Trần Thị Phương Thảo

TH Yên Khê

Một số giải pháp xây dựng văn hóa đọc cho học sinh tiểu học tại trường TH Yên Khê

144

Hoàng Thị Hạnh

TH Yên Khê

Một số giải pháp dạy và học Tập đọc nhạc  cho học sinh lớp 5 vùng dân tộc thiểu số

145

Đinh Thị Mai

 TH Yên Khê

Một số giải pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh  lớp 5 vùng dân tộc thiểu số

146

Nguyễn Thị Nga

TH1 Châu Khê

Tổ chức trò chơi rèn luyện kĩ năng giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục

147

Phan Thị Huyền

TH1 Châu Khê

 Một số biện pháp dạy học theo mô hình trường học mới giúp mọi đối tượng học sinh lớp 2 hoàn thành mục tiêu  bài học môn Toán

148

Lê Thị Hương

TH1 Châu Khê

Một số giải pháp phát huy có hiệu quả vai trò và hoạt động của hội đồng tự quản lớp trong việc tham gia các hoạt động giáo dục.

149

Lê Thị Thành

TH1 Châu Khê

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học 

150

Nguyễn Thị Kim Anh

TH1 Châu Khê

 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp giúp học sinh khuyết tật tự tin hoà nhập tham gia các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng học sinh.

151

Nguyễn Thị Hòa

TH1 Châu Khê

Một số giải pháp tăng cường vốn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số

152

Lương Thị Sơn

TH1 Lục Dạ

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 2 có kỹ năng viết tốt đoạn văn.

153

Bùi Thanh Tùng

TH1 Lục Dạ

Rèn kỹ năng múa hát tập thể và nghi thức đội ở trường tiểu học

154

Đặng Thị Mùi

TH1 Lục Dạ

Cảm nhận về phân môn vẽ trang trí ở tiểu học.

155

Lương Thị Cường

TH1 Môn Sơn

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm.

156

Hà Thị Chung

TH1 Môn Sơn

Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

157

Vi Văn Lương

TH1 Môn Sơn

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng “Giáo dục kĩ năng sống” cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.

158

Lê Thanh Thủy

TH2 Châu Khê

Một số biện pháp xây dựng lớp học tự quản cho học sinh lớp 2A1 Trường TH2 Châu Khê.

159

Nguyễn Thị Thanh Bình

TH2 Châu Khê

Một số kinh nghiệm giáo dục kĩ năng sống cho HSTH qua hoạt động Đội thiếu niên nhi đồng.

160

Phan Minh Đức

TH2 Châu Khê

Một số biện pháp tăng cường cơ sở vật chất, quản lý tài sản  trường học.

161

Phan Thị Tâm

TH2 Châu Khê

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 vùng dân tộc thiểu số.

162

Nguyễn Hàm Thạch

TH2 Châu Khê

Một số phương pháp nâng cao công tác quản lý hồ sơ kế toán trường học.

163

Nguyễn Thị Bích Loan

TH2 Lục Dạ

Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 có kỹ năng viết bài văn cảm thụ văn học.

164

Trịnh Thị Nghiêm

TH2 Lục Dạ

Một số kinh ngiệm giúp học sinh lớp 1đọc viết tốt.

165

Lương Thị Hoa

TH2 Lục Dạ

Một số biện pháp để giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học nhiều, hiệu quả hơn ở trường tiểu học

166

Nguyễn Thị Dung

TH2 Lục Dạ

Phương pháp dạy vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 3

167

Ngân Thị Lý

TH2 Lục Dạ

Một số biện pháp nâng cao giáo dục kĩ năng sống trong công tác chủ nhiệm lớp

168

Lô Thị Cường

TH2 Lục Dạ

Một số phương pháp dạy học môn đạo đức lớp 1.

169

Đặng Thị Nguyệt

TH2 Môn Sơn

Tổ chức học nhóm môn Tiếng việt có hiệu quả cho học sinh lớp 2.

170

Nguyễn Thị Nam

TH2 Môn Sơn

Hướng dẫn học sinh học các kiểu câu của phân môn Luyện từ và câu ở lớp 2

171

Vi Thị Thơm

TH2 Môn Sơn

Một số giải pháp để giữ trật tự lớp học

172

Vi Thị Thanh Huyền

TH2 Môn Sơn

Một số biện pháp tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

173

Võ Thị Hồng  Long

TH2 Môn Sơn

Một số giải pháp chỉ đạo tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

174

Võ Thúy Hằng

TH2 Môn Sơn

Biện pháp giáo dục Giá trị sống - Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua môn Đạo đức.

175

Nguyễn Hồng Sơn

TH2 Thạch Ngàn

Một số bài tập ứng dụng nhằm nâng cao thành tích bật xa cho học sinh lớp 5

176

Phan Thị Hoài Mơ

TH2 Thạch Ngàn

Một số giải pháp góp phần làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

177

Phan Thị Hoa

TH2 Thạch Ngàn

Kinh nghiệm rèn chữ cho học sinh lớp 1

178

Hoàng Thị Nguyệt

TH2 Thạch Ngàn

Một số giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác chủ nhiệm lớp 3

179

Vi Thị Duyên

TH2 Thạch Ngàn

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao kiến và thức hiểu biết cho học sinh tộc người Đan Lai tại Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

180

Nguyễn Duy Linh

TH2 Thạch Ngàn

Một số giải pháp chỉ đạo các hoạt động nhằm tăng cường vốn tiếng Việt cho học sinh Đan Lai tại Trường tiểu học 2 Thạch Ngàn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

181

Lê Thị Thắm

TH2 Thạch Ngàn

Kinh nghiệm rèn nề nếp cho học sinh lớp 1

182

Lang Văn Hùng

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp dạy học hình thành khái niệm Đại lượng môn Toán lớp 4

183

Hà Văn Dũng

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp tổ chức trò chơi để phát triển thể lực cho học sinh lớp 5.

184

La Thị Hằng

TH3 Môn Sơn

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp 1.

185

Vi Thị Cúc

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp để duy trì sĩ số học sinh.

186

Vi Thị Liên

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 vùng dân tộc thiểu số.

187

Vương Thị Ngọc Lan

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Tập làm văn.

188

Đinh Văn Minh

TH3 Môn Sơn

Phương pháp vận dụng trò chơi trong dạy học môn Mỹ thuật ở Tiểu học.

189

Đàm Đại

Phòng GD&ĐT

“Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh miền núi Con Cuông"

190

Phạm Thị Hoa Mai

THCS Bình Chuẩn

Sử dụng và khai thác kênh hình để dạy học Địa lý bậc THCS

191

Đinh Hồng Thịnh

THCS Bình Chuẩn

Active methods applied effectively in teaching reading lesson English 7 at BINH CHUAN secondary school

192

Phạm Thị Bình

THCS Châu Cam

Tổ chức hoạt động dạy nghiên cứu bài học thông qua văn bản: "Khi con tu hú" - Ngữ văn 8

193

Hoàng Lê Nam

THCS Châu Cam

Đưa vẻ đẹp thiên nhiên của huyện Con Cuông vào môn Mỹ thuật cho học sinh THCS vùng đệm

194

Lô Văn Hùng

THCS Châu Cam

Một số phương pháp tập luyện môn Đẩy gậy

195

Nguyễn Thị Hồng Nhung

THCS Chi Khê

Một vài kinh nghiệm trong xây dựng tủ sách dùng chung để thu hút bạn đọc đến thư viện

196

Nguyễn Ngọc Nam

THCS Chi Khê

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý 7 cho học sinh dân tộc thiểu số

197

Đặng Thị Việt Anh

THCS Chi Khê

Hướng dẫn học sinh giải bài toán khi cho CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Bazơ.

198

Vi Thị Hồng Kỳ

THCS Chi Khê

Dạy học theo chủ đề "Mối quan hệ giữa ADN, ARN, PROTEIN  và tính trạng" môn sinh học 9-THCS

199

Phạm Quốc Hoàng

THCS Lạng Khê

Một vài giải pháp giáo dục An toàn giao thông cho học sinh THCS Lạng Khê

200

Trịnh Xuân Dũng

THCS Lạng Khê

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khuyết tật, hòa nhập ở trường THCS.
 

201

Nguyễn Vân Hoài

THCS Lạng Khê

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn âm nhạc bậc THCS

202

Nguyễn Hữu Tuất

THCS Lạng Khê

Ngoại khóa bơi lội cho học sinh miền núi

203

Nguyễn Văn Hào

THCS Lục Dạ

Một số giải pháp trong công tác quản lý chỉ đạo xây dựng trường THCS “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn” ở trường THCS Lục Dạ

204

Phạm Thị Hương

THCS Lục Dạ

Lồng ghép nội dung trải nghiệm vào một số tiết học Hóa học lớp 8

205

Hồ Văn Lâm

THCS Lục Dạ

Kinh nghiệm soạn giảng giáo dục bảo vệ môi trường trong một số bài học về Địa lý tự nhiên Việt Nam lớp 8 đạt hiệu quả.

206

Chu Thị Quỳnh Như

THCS Lục Dạ

Active methods applied in teaching  Project -Creative  experiential  activity

207

Nguyễn Ngọc Thùy

THCS Lục Dạ

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm mứt từ vỏ cam

208

 Lê Thị Kim Yến - Phạm Thị Thu Hà

THCS Mậu Đôn - Phòng GD&ĐT

Xây dựng tủ sách Mini tại lớp học phát huy hiệu quả mô hình " Thư viện mở" nhằm hình thành thói quen đọc sách và văn hóa đọc sách cho học sinh Trung học cơ sở huyện Con Cuông

209

Cao Hồng Sơn

THCS Mậu Đôn

Tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

210

Nguyễn Thị Thơ

THCS Mậu Đôn

Dạy học tích hợp các môn học: Sinh học, toán học, hóa học, công nghệ thông qua bài “PROTEIN” hóa học 9.

211

Đặng Thị Thúy Nga

THCS Mậu Đôn

Giáo dục nhận thức và kĩ năng  " Phòng chống ô nhiễm nguồn nước " cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm . Môn sinh học 9

212

Nguyễn Công Sơn

THCS Mậu Đôn

Phương pháp giúp học sinh tìm hiểu về bài toán và kỹ năng học thuật toán

213

Trần Thùy Dương

THCS Mậu Đôn

Phương pháp giúp học sinh lớp 6 nhận biết nốt nhạc trên khuông nhạc

214

Nguyễn Hữu Cường

THCS Môn Sơn

Phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh THCS thông qua việc khai thác, phát triển một bài toán cơ bản trong SGK đại số 8

215

Trần Thị Liễu

THCS Môn Sơn

Nâng cao chất lượng viết văn thông qua hoạt động chấm - chữa bài tập làm văn lớp 9

216

Trần Thị Oanh

THCS Môn Sơn

Phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy bài tập lịch sử ở bậc THCS áp dụng cụ thể vào tiết 20 Lịch sử lớp 7

217

Trần Thị Tuyết

THCS Môn Sơn

Vận dụng tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vào dạy bài Giữ chữ tín, môn Giáo dục công dân  lớp 8

218

Võ Thị Loan

THCS Môn Sơn

Practicing english speaking skills for grade 6

219

Hà Thị Long

THCS Môn Sơn

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh cách kí họa để áp dụng vào bài vẽ tranh

220

Bùi Thị Hà

THCS Thị Trấn

Góp một vài giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường THCS

221

Nguyễn Ngọc Thắng

THCS Thị Trấn

Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn ( hình học 9) ôn thi vào lớp 10

222

Hồ Thị Xuân Thủy

THCS Thị Trấn

Góp một vài kỹ năng của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh chậm tiến bậc THCS

223

Phạm Thị Thu Hiền

THCS Thị Trấn

Improve the listening skill for students of grade 9

224

Lê Thị Bích Liên

THCS Trà Lân

Xây dựng và tổ chức chương trình ngoại khóa gắn với thực tiễn địa phương góp phần phát triển năng lực và rèn kỹ năng sống cho học sinh

225

Nguyễn Thị Kiều Oanh

THCS Trà Lân

Bồi dưỡng năng lực tự học môn Toán cho học sinh THCS

226

Nguyễn Quỳnh Giang

THCS Trà Lân

Phát triển các năng lực đặc thù cho học sinh từ việc khai thác các bài toán điện học trong bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.

227

Nguyễn Thị Hoa Sen

THCS Trà Lân

Hệ thống các dạng bài tập định lượng cơ bản phần hóa vô cơ lớp 9.

228

Lê Thị Châu

THCS Trà Lân

Sử dụng sơ đồ trong dạy 1 số bài ở môn sinh học 9

229

Đào Thị Hoài Thơm

THCS Trà Lân

Góp một vài giải pháp khắc phục tình trạng HS nghiện game online trên địa bàn huyện Con Cuông.

230

Phan Thị Việt Hằng

THCS Trà Lân

Developing Students' English speaking skill through advertising Con Cuong ecotourism.

231

Nguyễn Huy Chung

THCS Trà Lân

Phát triển kỹ năng biểu diễn các làn điệu dân ca vùng miền cho học sinh THCS

232

Nguyễn Thị Cúc

THCS Yên Khê


 Rèn kỹ năng làm bài tập tính theo phương trình hoá học cho hoc sinh vùng cao

233

Trần Thị Thu Hằng

THCS Yên Khê

 Một vài kinh nghiệm dạy học sử dụng các phương pháp thuyết minh cho học sinh lớp 8.

234

Lộc Văn Chung

THCS Yên Khê

Một vài biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khi dạy nội dung “Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc”
 (giai đoạn 1911-1930)

235

Hoàng Ngọc Lợi

PTDT BT THCS Thạch Ngàn

Một số kinh nghiệm dạy tiết " Ôn tập - Bài tập" Sinh 9 ở vùng sâu vùng xa có hiệu quả.

236

Phan Thị Lê

PTDT BT THCS Thạch Ngàn

Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trường phổ thông Dân tộc Bán trú THCS

237

Lô Văn Thiệp

PTDTNT THCS

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Con Cuông

238

Vi Thị Thưởng

PTDTNT THCS

Hướng dẫn giải bài tập mạch điện đơn giản môn vật lý cho học sinh lớp 9 Trường PTDTNT THCS Con Cuông.

239

Nguyễn Văn Hùng

PTDTNT THCS

Nâng cao hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong trường PTDTDTNT THCS Con Cuông

240

Nguyễn Thị Thơ

PTDTNT THCS

 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn theo cấu trúc đề thi mới.         

241

Lương Thị Thải

PTDTNT THCS

 Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Lịch sử 6.

242

Lê Minh Tân

PTDTNT THCS

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực

243

 Nguyễn Thị Hằng

PTDTNT THCS

 Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTNT THCS Con Cuông thông qua công tác Quản sinh tại ký túc xá

244

Phạm Thị Hoài

PTDTNT THCS

 Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc định hướng sử dụng mạng xã hội cho học sinh miền núi tại trường PT DTNT THCS Con Cuông.

245

Nguyễn Thị Mai Thùy

PTDTNT THCS

Using some folktales to teach past simple in English 8

246

Thái Bá Hùng

PTDTNT THCS

Sử dụng các quy trình, phương pháp dạy học tích cực nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh

Danh sách này gồm có 246 SKKN của 248 tác giả. Trong đó Bậc MN: 77 SK;  cấp TH: 112 SK, Cấp THCS: 57 SK.

DANH SÁCH

CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐẠT CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2019-2020

 

TT

TÊN TÁC GiẢ

ĐƠN VỊ

TÊN ĐỀ TÀI

1

Trần Thị Thủy

MN 1 Môn Sơn

Các biện pháp chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác thẩm định và công nhân lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm tại đơn vị thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

2

Lô Thị Thúy

MN 1 Môn Sơn

Một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Mẫu giáo ghép 4,5 tuổi vùng sâu vùng xa

3

Vi Thị Thanh

MN 1 Môn Sơn

Một số biện pháp tuyên truyền vận động phụ huynh về công tác mua sắm, bảo quản và làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cho trẻ Mầm non Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi

4

Ngân Thị Thìn

MN 1 Môn Sơn

Mộ số kinh nghiệm tổ chức cho trẻ 3 - 4 tuổi chơi hoạt động ở góc

5

Nguyễn Thị Vân

MN Bình Chuẩn

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục ở trường mầm non.

6

Kha Thị Niềm

MN Bình Chuẩn

- Một số biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi.

7

Nguyễn Thị Hương

MN Bình Chuẩn

- Một số biện pháp cung cấp vốn từ tiếng việt cho trẻ vùng dân tộc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

8

Nguyễn Thị Trâm

MN Bồng Khê

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi

9

Lê Thị Ngọc Thúy

MN Bồng Khê

Một số biện pháp ứng dụng các trò chơi vào hoạt động học có học cho trẻ 4-5 tuổi

10

Nguyễn Thị Rạng Đông

MN Bồng Khê

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6  tuổi trong trường Mầm non

11

Bùi Thị Phương Thảo

MN Bồng Khê

Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường  cho trẻ 5-6 tuổi trong trường Mầm non

12

Trần Thị Thủy Ngân

MN Bồng Khê

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ 5- 6 tuổi phát triển vận động  thông qua hoạt động thể chất

13

Nguyễn Thị Bông

MN Bồng Khê

Một số biện pháp tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi  làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu thiên nhiên nhằm phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ

14

Nguyễn Thị Hợi

MN Cam Lâm

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng thực hành trại nghiệm

15

 Lô Thị Mai

MN Cam Lâm

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng ăn bán trú cho trẻ trong trường mầm non, ở đơn vị khó khăn, có tổ chức cả bán trú dân nuôi

16

 Lô Thị Mơ

MN Cam Lâm

Một số biện pháp sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi bài tập sàn phục vụ hoạt động học và chơi cho trẻ 5-6 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn

17

Lô Thị Xa

MN Cam Lâm

Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp mẫu giáo ghép vùng khó khăn

18

Lê Thị Ngoại

MN Cam Lâm

Một số biện pháp xây dựng môi trường trong lớp và ngoài lớp học, cho trẻ lớp mẫu giáo ghép

19

Ngô Thị Thìn

MN Châu Khê

Một số giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số

20

Nguyễn Thị Hoài

MN Châu Khê

Một số giải pháp tổ chức các hoạt động thực hành trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi theo hướng lấy trẻ làm trung tâm tại trường MN

21

Nguyễn Thị Mai

MN Châu Khê

Một số biện pháp tạo môi trường tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng đặc biệt khó khăn được hoạt động trải nghiệm

22

Phạm Thúy Bình

MN Châu Khê

Một số biện pháp vận dụng trò chơi dân gian trong các hoạt động trong ngày cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

23

Vi Thị Phận

MN Châu Khê

Một số biện pháp vận động phụ huynh tạo môi trường phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng khó khăn biên giới.

24

Nguyễn Thị Vân

MN Châu Khê

Một số biện pháp  nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi  ở trường MN vùng dân tộc thiểu số

25

Nguyễn Thị Nhung

MN Chi Khê

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng GD kỹ năng sống cho trẻ trong trường Mầm non.

26

Lộc thị Châu

MN Chi Khê

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi vùng dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động

27

Vi Thị Việt

MN Chi Khê

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số

28

Vi Thị Hiền

MN Chi Khê

Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 4-5 tuổi vùng dân tộc thiểu số.

29

Nguyễn Thị Nhung

MN Chi Khê

Một số biện pháp sử dụng vật liệu thiên nhiênnhằm nâng cao hứng thú cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động tạo hình.

30

Lô Thị Hà

MN Đôn Phục

Một số biện pháp giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích trong trường Mầm Non. Cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi.

31

Trần Thị Vân

MN Đôn Phục

 Một số hình thức lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động cho trẻ 5 tuổi  vùng dân tộc thiểu số.                       

32

Phạm Thị Dung

MN Đôn Phục

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi. Vùng dân tộc thiểu số.

33

Trần Thị Phương

MN Đôn Phục

1. Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi làm đồ dùng, đồ chơi  từ các nguyên vật liệu sẵn só ở địa phương.                         

34

Võ Thị Tính

MN Lạng Khê

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên phòng tránh tai nạn thương tich cho trẻ ở trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn

35

Lô Thị Vân

MN Lạng Khê

Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non

36

Võ Thị Kim Tuyết

MN Lạng Khê

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt vui chơi

37

Bùi Thị Vinh

MN Lạng Khê

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

38

Lô Thị Hòa

MN Lạng Khê

Một số biện pháp tổ chức chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ 5-6 tuổi vùng  dân tộc thiểu số theo quan điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

39

Lương Hoa Phương

MN Lạng Khê

Một số kinh nghiệm trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương

40

Diên Thị An

MN Lục Dạ

Các biện pháp tăng cường xây dựng CSVC mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục   trẻ trong trường mầm non

41

Nguyễn Thị Thúy

MN Lục Dạ

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện  tốt   chuyên đề xây dựng trường MN Lấy trẻ làm trung tâm

42

Lô Thị Ngọc

MN Lục Dạ

Một số biên pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ mấu giáo 3-4 tuổi

43

Nguyễn Thị Mai Phương

MN Lục Dạ

Một số biên pháp tổ chức tốt các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

44

Trần Thị Hoa

MN Lục Dạ

Một số biện pháp phát triển ngôn  ngữ thông qua hoạt động kể chuyện cho trẻ 5-6 tuổi

45

Vi Thị Kiểm

MN Lục Dạ

Một số biện pháp giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ 4-5 tuổi

46

Lê Thị Hồng

MN Lục Dạ

Một số biện pháp phát triển kỷ năng giáo tiếp cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non

47

 Ngân Thị Thủy

MN Mậu Đức

Một số giải pháp chỉ đạo xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp – thân thiện để thực hiện tốt chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" ở trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn.

48

Vi Thị Diệu Thuận

MN Mậu Đức

Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi nâng cao khả năng giao tiếp tốt.                                  

49

Trần Lệ Thủy

MN Mậu Đức

Một số biện pháp tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi.                                    

50

Nguyễn Thị Quyên

MN Mậu Đức

 Một số kinh nghiệm nâng cao chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" tại nhóm lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi.

51

Phan Thị Duyên

MN Mậu Đức

Một số biện pháp xây dựng môi trường trong lớp cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi hoạt động trải nghiệm.                   

52

 Nguyễn Thị Hồng Thủy

MN Mậu Đức

Một số giải pháp xây dựng môi trường nhóm lớp bằng nguyên vật liệu mở giúp trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trải nghiệm sáng tạo.

53

 Nguyễn Thị Hồng Thương

MN Mậu Đức

 Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi.

54

Phạm Thị Thanh

MN Môn Sơn 2

Một số biện pháp, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ, tại trường mầm non, vùng đặc biệt khó khăn.

55

 Trần Thị Thuận

MN Môn Sơn 2

Đề tài 2: Một số giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non vùng đặc biệt khó khăn"

56

Nguyễn Thị Thái

MN Môn Sơn 2

Một số giải pháp chỉ đạo tạo môi trường trong và ngoài nhóm lớp, cho trẻ thực hành trải nghiệm vùng Dân Tộc đặc biệt khó khăn.

57

Nguyễn Thị Sen

MN Môn Sơn 2

Một số giải pháp giáo dục tốt hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ 4 - 5 tuổi vùng miền núi kinh tế đặc biệt khó khăn

58

Vi Thị Dương

MN Môn Sơn 2

 Đề tài 1. Một số biện pháp xây dựng tạo môi trường mở trong và ngoài lớp học cho trẻ 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số thực hành trải nghiệm ở trường mầm non                  

59

Lô Thị Thương

MN Môn Sơn 2

Một số biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

60

Vi Thị Oanh

MN Môn Sơn 2

Một số biện pháp xây dựng môi trường ngoài lớp học cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi thực hành trải nghiệm

61

Trịnh Thị Thuần

MN Thạch Ngàn

Một số biện pháp  phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ 4-5 tuổi trong trường MN.

62

Nguyễn T. Xuân Quỳnh

MN Thạch Ngàn

Một số biệp pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi thông qua các câu chuyện cổ tích Việt Nam.

63

Nguyễn Thi Sương

MN Thạch Ngàn

Một số biện pháp tạo môi trường cho trẻ 5-6 tuổi thực hành trải nghiệm theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

64

Trần Thị Tâm

MN Thạch Ngàn

Một số biện pháp nâng cáo chất lượng giáo dục hoạt động Tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi trong trường MN.

65

Phan Trọng Trung - Phan Thị Thúy

Phòng GD&ĐT MN Thị Trấn

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ  làm trung tâm " trên địa bàn huyện Con Cuông giai đoạn 2016-2020

66

Nguyễn Thị Thu

MN Thị Trấn

1.Một sô biện pháp  nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng trường mầm non  lấy trẻ làm trung tâm  thông qua các hoạt động tại nhóm trẻ 24-36 Tháng.

67

Thái Thị Hương Giang

MN Thị Trấn

Một số biện pháp cho trẻ 5-6 Tuổi thực hành trải nghiệm với môi trường tự nhiên 

68

Lê Thị Ánh

MN Thị Trấn

Một số biện pháp xây dựng môi trường  giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 5-6 Tuổi

69

La Thị Trà My

MN Thị Trấn

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả cho trẻ 3-4 tuổi thực hành trải nghiệm trong và ngoài lớp học tại trường mầm non

70

Nguyễn Thị Tú

MN Thị Trấn

Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua các hoạt động cho trẻ 4-5 tuổi

71

Phạm Thị Nga

MN Yên Khê

Một số biện pháp giúp hiệu trưởng quản lý tốt cơ sở vật chất và trang thiết bị trong trường mầm non

72

Phạm Thị Sâm

MN Yên Khê

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao đạo đức nhà giáo trong công tác chăm sóc  - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ ở trường mầm non

73

Nguyễn Thị Huyền

MN Yên Khê

Một số biện pháp sử dụng dồ dùng, đồ chơi thông qua hoạt động học làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở  trường MN

74

Nguyễn Thị Oanh

MN Yên Khê

Một số giải pháp thực hiện tốt công tác đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm                                      

75

Vi Thị Minh Phương

MN Yên Khê

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường mầm non

76

Nguyễn Thị Nga

MN Yên Khê

Một số biện pháp tổ chức cho trẻ thực hành và trải nghiệm thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo 4-5 tuổi 

77

Lang Thị Lành

MN Yên Khê

Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua môn khám phá khoa học cho trẻ 3-4 tuổi ở vùng dân tộc thiểu số

78

Lữ Thị Tuất

TH Bình Chuẩn

Xây dựng và áp dụng một số quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học hiện nay.

79

Đào Xuân Toàn

TH Bình Chuẩn

“Một số giải pháp tổ chức chỉ đạo và thực hiện khắc phục tình trạng học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập ở trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn”

80

Ngô Xuân Trung

TH Bình Chuẩn

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trongg nhà trường

81

Hồ Thị Xuân Hoa

TH Bình Chuẩn

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 5 ở vùng đặc biệt khó khăn

82

Lê Thị Minh Nguyệt

TH Bồng Khê

Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt các phép tính về số thập phân

83

Lô Thị Vân

TH Bồng Khê

Một số giải pháp  nhằm duy trì sĩ số học sinh và thực hiện tốt PCGDTH Đ ĐT ở trường TH miền núi

84

Nguyễn Thị Hải Vân

TH Bồng Khê

Một số biện pháp nâng cáo chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2

85

Ngô Kim Yến

TH Bồng Khê

Một số giải pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

86

Phạm Thị Phúc

TH Bồng Khê

Một số giải pháp giáo dục cho các em ở liên đội thông qua các trò chơi

87

Nguyễn Thị Minh Hồng

TH Bồng Khê

Góp 1 ý nhỏ  về dạy đạo đức lớp 2

88

Trần Thị Phương

TH Cam Lâm

 Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 5A.

89

Lương Quý Trọng

TH Cam Lâm

Một số biện pháp giúp học sinh học lớp3 học tốt môn Toán dạng toán có lời văn.

90

Lê Thị Hồng Thanh

TH Cam Lâm

 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động  đội ở trường Tiểu học.

91

Đặng Hồng Mạnh

TH Cam Lâm

 Vận dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới  vào dạy học Toán lớp 4 nhằm phát triển năng lực cho học sinh.

92

Trần Thị Thủy

TH Cam Lâm

 Một số  biện pháp chỉ đạo  nâng cao chất lượng sinh hoạt  tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Cam Lâm.

93

Lô Văn Nhâm

TH Cam Lâm

Một số biện pháp rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 2 vùng  dân tộc thiểu số.

94

Trần Xuân Hùng

TH Cam Lâm

Giáo dục  Kỹ năng sống cho học sinh lớp 5A về phân môn  đạo đức ở vùng dân tộc tộc thiểu số.

95

Phạm Thị Hương

TH Cam Lâm

Một vài kinhh nghiệm hướng dẫn HS lớp 5 làm tốt bài văn tả người.

96

Lô Thị Nội

TH Chi Khê

Một số giải pháp giúp học sinh tiểu học dân tộc thiểu số chơi tốt cờ vua

97

Vi Thị Vân

TH Chi Khê

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp

98

Lê Văn Chung

TH Chi Khê

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt tập làm văn miêu tả.

99

Ng Thị Thanh Bình

TH Chi Khê

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt Tập làm văn phần văn miêu tả.

100

Phang Thị An

TH Chi Khê

Kinh nghiệm sử dụng một số trò chơi vào dạy học môn TNXH cho học sinh lớp 2

101

Nguyễn Thị Hà

TH Chi Khê

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

102

Lô Thị Minh Thư

TH Chi Khê

Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm vào phân môn Luyện từ và câu lớp 5 để đạt hiệu quả cao.

103

Ng Thị Thanh Lài

TH Chi Khê

Một số biện pháp rèn thói quen lịch sự trong giao tiếp cho học sinh lớp 1

104

Hứa Đức Quý

TH Chi Khê

Một số kinh nghiệm huấn luyện bóng đá cho học sinh tiểu học từ 10 - 11 tuổi.

105

Nguyễn Thị Hiếu

TH Đôn Phục

Thiết kế một số hoạt động dạy từ mới phù hợp gây hứng thú cho họcsinh học từ vựng tốt hơn.
Design some appropriate new vocabulary teaching activities that will interest students to learn vocabulary better.

106

Lữ Thị Mỹ Thành

TH Đôn Phục

Lồng ghép một số chò chơi nhằm “Giáo dục bảo vệ môi trường” vào một số tiết khoa học lớp 5 ở vùng dân tộc thiểu số

107

Nguyễn Thị Lan

TH Đôn Phục

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

108

Vi Thị Vấn

TH Đôn Phục

Một số giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

109

Đậu Thị Thanh

TH Đôn Phục

Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 2

110

Nguyễn Thị Loan

TH Đôn Phục

Một số giải pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số

111

Trương Thị Xuân

TH Lạng Khê

Phối hợp, chỉ đạo giáo dục ý thức, đạo đức cho học sinh Tiểu học Miền núi thông qua các câu chuyện kể về Bác Hồ trong tiết chào cờ đầu tuần.

112

Đinh Thị Sửu

TH Lạng Khê

Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp với việc GDKNS cho học sinh lớp 1.

113

Châu Đình Thiện

TH Lạng Khê

Một số sáng kiến nâng cao môn thể thao tự chọn cho học sinh lớp 4,5.

114

Nguyễn Thị Nam

TH Lạng Khê

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm về giáo dục học sinh tăng cường công tác vệ sinh môi trường.

115

Dương Thị Yến

TH Lạng Khê

Một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải Toán có lời văn ở lớp 4.

116

Nguyễn Thị Nga

TH Lạng Khê

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc ở lớp 3A1.

117

Nguyễn Thị Phương Dung

TH Lạng Khê

Tạo hứng thú cho học sinh khi học môn Âm nhạc qua trò chơi dân gian.

118

Đặng Mạnh Hùng

TH Mậu Đức

Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Tiểu học ở vùng miền núi

119

Nguyễn Thị Hoa (a)

TH Mậu Đức

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng Toán về " Diện tích hình Tam giác"

120

 Nguyễn Thị Oanh

TH Mậu Đức

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt bài văn miêu tả con
 vật

121

Trần Thị Thùy

TH Mậu Đức

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở Tiểu học đạt hiệu quả

122

Nguyễn Thuý Thúy Hạnh

TH Mậu Đức

Biện pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Tiếng Việt và các hoạt động giáo dục khác

123

Nguyễn Thị Châu Loan

TH Mậu Đức

Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục PT 2018

124

Nguyễn Thị Huyền

TH Mậu Đức

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3 vùng dân tộc
thiểu số

125

Hồ Thị Thìn

TH Mậu Đức

Biện pháp giúp học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số làm quen một số lễ hội, phong tục tập quán người kinh nhằm mục đích tăng cường Tiếng Việt cho học sinh.

126

Phan Thị Long

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1.

127

Trần Thị Long

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp rèn Kĩ năng sống cho HS dân tộc thiểu số ở lớp 5A Trường TH Thạch Ngàn I

128

Nguyễn Thị Tý

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2.

129

Phan Thị Thành

TH Thạch Ngàn I

Một số phương pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt phân môn Luyện từ và câu.

130

Nguyễn Mạnh Hùng

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp định hướng giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học vùng đặc biệt khó  khăn.

131

Đặng Thị Thanh Loan

TH Thạch Ngàn I

Một số biện pháp giúp HS dân tộc thiểu số đọc đúng, đọc diễn cảm trong phân môn Tập đọc lớp 4 ở trường TH Thạch Ngàn I.

132

Nguyễn Hồng Lê

TH Thị Trấn

Đổi mới phương pháp dạy học giải toán theo hướng phát huy tính tích cực học sinh

133

Phạm Thị Khánh Hòa

TH Thị Trấn

Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm hiệu quả nâng cao chất lượng dạy và học.

134

Nguyễn Thị Thu Hà

TH Thị Trấn

Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học.

135

Nguyễn Thị Lương

TH Thị Trấn

Áp dụng một  số kinh nghiệm khi dạy bài DT,ĐT,TT trong phân môn luyện từ và câu lớp 4.Vào chương trình tiểu học mới.

136

Hoàng Thị Liên

TH Thị Trấn

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt quy tắc chính tả của môn Tiếng Việt Công Nghệ Giáo dục ở lớp 1.

137

Văn Thị Ngọc Hiếu

TH Thị Trấn

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong công tác chủ nhiệm

138

Nguyễn Thị Yến

TH Thị Trấn

Giáo dục kĩ năng sống thông qua công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

139

Nguyễn Thị Hiền

TH Thị Trấn

Một số biện pháp giúp học sinh năng khiếu học tốt
 môn vẽ tranh

140

Nguyễn Hữu Hạnh

TH Thị Trấn

 Cải tiến một số vấn đề công tác quản lý để giữ vững Trưởng TH Thị Trấn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (kiểm tra lại sau 5 năm)

141


Phùng Thị Thu Hiền

TH Yên Khê

Một số kinh nghiệm về phương pháp dạy học lồng ghép, tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh  thông qua các môn học cho học sinh lớp 5 vùng dân tộc thiểu số.

142

Nguyễn Thị Thơm

TH Yên Khê

Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm  học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số

143

Trần Thị Phương Thảo

TH Yên Khê

Một số giải pháp xây dựng văn hóa đọc cho học sinh tiểu học tại trường TH Yên Khê

144

Hoàng Thị Hạnh

TH Yên Khê

Một số giải pháp dạy và học Tập đọc nhạc  cho học sinh lớp 5 vùng dân tộc thiểu số

145

Đinh Thị Mai

 TH Yên Khê

Một số giải pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh  lớp 5 vùng dân tộc thiểu số

146

Nguyễn Thị Nga

TH1 Châu Khê

Tổ chức trò chơi rèn luyện kĩ năng giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục

147

Phan Thị Huyền

TH1 Châu Khê

 Một số biện pháp dạy học theo mô hình trường học mới giúp mọi đối tượng học sinh lớp 2 hoàn thành mục tiêu  bài học môn Toán

148

Lê Thị Hương

TH1 Châu Khê

Một số giải pháp phát huy có hiệu quả vai trò và hoạt động của hội đồng tự quản lớp trong việc tham gia các hoạt động giáo dục.

149

Lê Thị Thành

TH1 Châu Khê

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học 

150

Nguyễn Thị Kim Anh

TH1 Châu Khê

 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp giúp học sinh khuyết tật tự tin hoà nhập tham gia các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng học sinh.

151

Nguyễn Thị Hòa

TH1 Châu Khê

Một số giải pháp tăng cường vốn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số

152

Lương Thị Sơn

TH1 Lục Dạ

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 2 có kỹ năng viết tốt đoạn văn.

153

Bùi Thanh Tùng

TH1 Lục Dạ

Rèn kỹ năng múa hát tập thể và nghi thức đội ở trường tiểu học

154

Đặng Thị Mùi

TH1 Lục Dạ

Cảm nhận về phân môn vẽ trang trí ở tiểu học.

155

Lương Thị Cường

TH1 Môn Sơn

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm.

156

Hà Thị Chung

TH1 Môn Sơn

Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

157

Vi Văn Lương

TH1 Môn Sơn

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng “Giáo dục kĩ năng sống” cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.

158

Lê Thanh Thủy

TH2 Châu Khê

Một số biện pháp xây dựng lớp học tự quản cho học sinh lớp 2A1 Trường TH2 Châu Khê.

159

Nguyễn Thị Thanh Bình

TH2 Châu Khê

Một số kinh nghiệm giáo dục kĩ năng sống cho HSTH qua hoạt động Đội thiếu niên nhi đồng.

160

Phan Minh Đức

TH2 Châu Khê

Một số biện pháp tăng cường cơ sở vật chất, quản lý tài sản  trường học.

161

Phan Thị Tâm

TH2 Châu Khê

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 vùng dân tộc thiểu số.

162

Nguyễn Hàm Thạch

TH2 Châu Khê

Một số phương pháp nâng cao công tác quản lý hồ sơ kế toán trường học.

163

Nguyễn Thị Bích Loan

TH2 Lục Dạ

Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 có kỹ năng viết bài văn cảm thụ văn học.

164

Trịnh Thị Nghiêm

TH2 Lục Dạ

Một số kinh ngiệm giúp học sinh lớp 1đọc viết tốt.

165

Lương Thị Hoa

TH2 Lục Dạ

Một số biện pháp để giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học nhiều, hiệu quả hơn ở trường tiểu học

166

Nguyễn Thị Dung

TH2 Lục Dạ

Phương pháp dạy vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 3

167

Ngân Thị Lý

TH2 Lục Dạ

Một số biện pháp nâng cao giáo dục kĩ năng sống trong công tác chủ nhiệm lớp

168

Lô Thị Cường

TH2 Lục Dạ

Một số phương pháp dạy học môn đạo đức lớp 1.

169

Đặng Thị Nguyệt

TH2 Môn Sơn

Tổ chức học nhóm môn Tiếng việt có hiệu quả cho học sinh lớp 2.

170

Nguyễn Thị Nam

TH2 Môn Sơn

Hướng dẫn học sinh học các kiểu câu của phân môn Luyện từ và câu ở lớp 2

171

Vi Thị Thơm

TH2 Môn Sơn

Một số giải pháp để giữ trật tự lớp học

172

Vi Thị Thanh Huyền

TH2 Môn Sơn

Một số biện pháp tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

173

Võ Thị Hồng  Long

TH2 Môn Sơn

Một số giải pháp chỉ đạo tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

174

Võ Thúy Hằng

TH2 Môn Sơn

Biện pháp giáo dục Giá trị sống - Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua môn Đạo đức.

175

Nguyễn Hồng Sơn

TH2 Thạch Ngàn

Một số bài tập ứng dụng nhằm nâng cao thành tích bật xa cho học sinh lớp 5

176

Phan Thị Hoài Mơ

TH2 Thạch Ngàn

Một số giải pháp góp phần làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

177

Phan Thị Hoa

TH2 Thạch Ngàn

Kinh nghiệm rèn chữ cho học sinh lớp 1

178

Hoàng Thị Nguyệt

TH2 Thạch Ngàn

Một số giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác chủ nhiệm lớp 3

179

Vi Thị Duyên

TH2 Thạch Ngàn

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao kiến và thức hiểu biết cho học sinh tộc người Đan Lai tại Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

180

Nguyễn Duy Linh

TH2 Thạch Ngàn

Một số giải pháp chỉ đạo các hoạt động nhằm tăng cường vốn tiếng Việt cho học sinh Đan Lai tại Trường tiểu học 2 Thạch Ngàn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

181

Lê Thị Thắm

TH2 Thạch Ngàn

Kinh nghiệm rèn nề nếp cho học sinh lớp 1

182

Lang Văn Hùng

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp dạy học hình thành khái niệm Đại lượng môn Toán lớp 4

183

Hà Văn Dũng

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp tổ chức trò chơi để phát triển thể lực cho học sinh lớp 5.

184

La Thị Hằng

TH3 Môn Sơn

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp 1.

185

Vi Thị Cúc

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp để duy trì sĩ số học sinh.

186

Vi Thị Liên

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 vùng dân tộc thiểu số.

187

Vương Thị Ngọc Lan

TH3 Môn Sơn

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Tập làm văn.

188

Đinh Văn Minh

TH3 Môn Sơn

Phương pháp vận dụng trò chơi trong dạy học môn Mỹ thuật ở Tiểu học.

189

Đàm Đại

Phòng GD&ĐT

“Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh miền núi Con Cuông"

190

Phạm Thị Hoa Mai

THCS Bình Chuẩn

Sử dụng và khai thác kênh hình để dạy học Địa lý bậc THCS

191

Đinh Hồng Thịnh

THCS Bình Chuẩn

Active methods applied effectively in teaching reading lesson English 7 at BINH CHUAN secondary school

192

Phạm Thị Bình

THCS Châu Cam

Tổ chức hoạt động dạy nghiên cứu bài học thông qua văn bản: "Khi con tu hú" - Ngữ văn 8

193

Hoàng Lê Nam

THCS Châu Cam

Đưa vẻ đẹp thiên nhiên của huyện Con Cuông vào môn Mỹ thuật cho học sinh THCS vùng đệm

194

Lô Văn Hùng

THCS Châu Cam

Một số phương pháp tập luyện môn Đẩy gậy

195

Nguyễn Thị Hồng Nhung

THCS Chi Khê

Một vài kinh nghiệm trong xây dựng tủ sách dùng chung để thu hút bạn đọc đến thư viện

196

Nguyễn Ngọc Nam

THCS Chi Khê

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý 7 cho học sinh dân tộc thiểu số

197

Đặng Thị Việt Anh

THCS Chi Khê

Hướng dẫn học sinh giải bài toán khi cho CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Bazơ.

198

Vi Thị Hồng Kỳ

THCS Chi Khê

Dạy học theo chủ đề "Mối quan hệ giữa ADN, ARN, PROTEIN  và tính trạng" môn sinh học 9-THCS

199

Phạm Quốc Hoàng

THCS Lạng Khê

Một vài giải pháp giáo dục An toàn giao thông cho học sinh THCS Lạng Khê

200

Trịnh Xuân Dũng

THCS Lạng Khê

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khuyết tật, hòa nhập ở trường THCS.
 

201

Nguyễn Vân Hoài

THCS Lạng Khê

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn âm nhạc bậc THCS

202

Nguyễn Hữu Tuất

THCS Lạng Khê

Ngoại khóa bơi lội cho học sinh miền núi

203

Nguyễn Văn Hào

THCS Lục Dạ

Một số giải pháp trong công tác quản lý chỉ đạo xây dựng trường THCS “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn” ở trường THCS Lục Dạ

204

Phạm Thị Hương

THCS Lục Dạ

Lồng ghép nội dung trải nghiệm vào một số tiết học Hóa học lớp 8

205

Hồ Văn Lâm

THCS Lục Dạ

Kinh nghiệm soạn giảng giáo dục bảo vệ môi trường trong một số bài học về Địa lý tự nhiên Việt Nam lớp 8 đạt hiệu quả.

206

Chu Thị Quỳnh Như

THCS Lục Dạ

Active methods applied in teaching  Project -Creative  experiential  activity

207

Nguyễn Ngọc Thùy

THCS Lục Dạ

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm mứt từ vỏ cam

208

 Lê Thị Kim Yến - Phạm Thị Thu Hà

THCS Mậu Đôn - Phòng GD&ĐT

Xây dựng tủ sách Mini tại lớp học phát huy hiệu quả mô hình " Thư viện mở" nhằm hình thành thói quen đọc sách và văn hóa đọc sách cho học sinh Trung học cơ sở huyện Con Cuông

209

Cao Hồng Sơn

THCS Mậu Đôn

Tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

210

Nguyễn Thị Thơ

THCS Mậu Đôn

Dạy học tích hợp các môn học: Sinh học, toán học, hóa học, công nghệ thông qua bài “PROTEIN” hóa học 9.

211

Đặng Thị Thúy Nga

THCS Mậu Đôn

Giáo dục nhận thức và kĩ năng  " Phòng chống ô nhiễm nguồn nước " cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm . Môn sinh học 9

212

Nguyễn Công Sơn

THCS Mậu Đôn

Phương pháp giúp học sinh tìm hiểu về bài toán và kỹ năng học thuật toán

213

Trần Thùy Dương

THCS Mậu Đôn

Phương pháp giúp học sinh lớp 6 nhận biết nốt nhạc trên khuông nhạc

214

Nguyễn Hữu Cường

THCS Môn Sơn

Phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh THCS thông qua việc khai thác, phát triển một bài toán cơ bản trong SGK đại số 8

215

Trần Thị Liễu

THCS Môn Sơn

Nâng cao chất lượng viết văn thông qua hoạt động chấm - chữa bài tập làm văn lớp 9

216

Trần Thị Oanh

THCS Môn Sơn

Phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy bài tập lịch sử ở bậc THCS áp dụng cụ thể vào tiết 20 Lịch sử lớp 7

217

Trần Thị Tuyết

THCS Môn Sơn

Vận dụng tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vào dạy bài Giữ chữ tín, môn Giáo dục công dân  lớp 8

218

Võ Thị Loan

THCS Môn Sơn

Practicing english speaking skills for grade 6

219

Hà Thị Long

THCS Môn Sơn

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh cách kí họa để áp dụng vào bài vẽ tranh

220

Bùi Thị Hà

THCS Thị Trấn

Góp một vài giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường THCS

221

Nguyễn Ngọc Thắng

THCS Thị Trấn

Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn ( hình học 9) ôn thi vào lớp 10

222

Hồ Thị Xuân Thủy

THCS Thị Trấn

Góp một vài kỹ năng của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh chậm tiến bậc THCS

223

Phạm Thị Thu Hiền

THCS Thị Trấn

Improve the listening skill for students of grade 9

224

Lê Thị Bích Liên

THCS Trà Lân

Xây dựng và tổ chức chương trình ngoại khóa gắn với thực tiễn địa phương góp phần phát triển năng lực và rèn kỹ năng sống cho học sinh

225

Nguyễn Thị Kiều Oanh

THCS Trà Lân

Bồi dưỡng năng lực tự học môn Toán cho học sinh THCS

226

Nguyễn Quỳnh Giang

THCS Trà Lân

Phát triển các năng lực đặc thù cho học sinh từ việc khai thác các bài toán điện học trong bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.

227

Nguyễn Thị Hoa Sen

THCS Trà Lân

Hệ thống các dạng bài tập định lượng cơ bản phần hóa vô cơ lớp 9.

228

Lê Thị Châu

THCS Trà Lân

Sử dụng sơ đồ trong dạy 1 số bài ở môn sinh học 9

229

Đào Thị Hoài Thơm

THCS Trà Lân

Góp một vài giải pháp khắc phục tình trạng HS nghiện game online trên địa bàn huyện Con Cuông.

230

Phan Thị Việt Hằng

THCS Trà Lân

Developing Students' English speaking skill through advertising Con Cuong ecotourism.

231

Nguyễn Huy Chung

THCS Trà Lân

Phát triển kỹ năng biểu diễn các làn điệu dân ca vùng miền cho học sinh THCS

232

Nguyễn Thị Cúc

THCS Yên Khê


 Rèn kỹ năng làm bài tập tính theo phương trình hoá học cho hoc sinh vùng cao

233

Trần Thị Thu Hằng

THCS Yên Khê

 Một vài kinh nghiệm dạy học sử dụng các phương pháp thuyết minh cho học sinh lớp 8.

234

Lộc Văn Chung

THCS Yên Khê

Một vài biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khi dạy nội dung “Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc”
 (giai đoạn 1911-1930)

235

Hoàng Ngọc Lợi

PTDT BT THCS Thạch Ngàn

Một số kinh nghiệm dạy tiết " Ôn tập - Bài tập" Sinh 9 ở vùng sâu vùng xa có hiệu quả.

236

Phan Thị Lê

PTDT BT THCS Thạch Ngàn

Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trường phổ thông Dân tộc Bán trú THCS

237

Lô Văn Thiệp

PTDTNT THCS

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Con Cuông

238

Vi Thị Thưởng

PTDTNT THCS

Hướng dẫn giải bài tập mạch điện đơn giản môn vật lý cho học sinh lớp 9 Trường PTDTNT THCS Con Cuông.

239

Nguyễn Văn Hùng

PTDTNT THCS

Nâng cao hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong trường PTDTDTNT THCS Con Cuông

240

Nguyễn Thị Thơ

PTDTNT THCS

 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn theo cấu trúc đề thi mới.         

241

Lương Thị Thải

PTDTNT THCS

 Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Lịch sử 6.

242

Lê Minh Tân

PTDTNT THCS

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực

243

 Nguyễn Thị Hằng

PTDTNT THCS

 Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTNT THCS Con Cuông thông qua công tác Quản sinh tại ký túc xá

244

Phạm Thị Hoài

PTDTNT THCS

 Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc định hướng sử dụng mạng xã hội cho học sinh miền núi tại trường PT DTNT THCS Con Cuông.

245

Nguyễn Thị Mai Thùy

PTDTNT THCS

Using some folktales to teach past simple in English 8

246

Thái Bá Hùng

PTDTNT THCS

Sử dụng các quy trình, phương pháp dạy học tích cực nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh

Danh sách này gồm có 246 SKKN của 248 tác giả. Trong đó Bậc MN: 77 SK;  cấp TH: 112 SK, Cấp THCS: 57 SK.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết