Thứ tư, 18/05/2022 - 03:35|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
 • Nguyễn Nam Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên THCS Hạng I
  • Điện thoại:
   0948294114
  • Email:
   giangnn@nghean.edu.vn
 • Phạm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   091 956 92 02
  • Email:
   cuongha.128@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn THCS, trực tiếp tham mưu chỉ đạo về: Chuyên môn các môn khoa học xã hội, ngoại ngữ; công tác BDTX, đánh giá xếp loại GV và các cuộc thi Giáo viên bậc THCS;

   - Tham mưu và thực hiện các lĩnh vực:

   + Công tác Đảng và đoàn thể của ngành; công tác Phổ cập giáo dục bậc THCS;

   + Cấp phát và quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định của BGD&ĐT;

   + Công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đời sấng văn hóa.

   + Công tác Sách - TBGD - Đồ dùng học liệu, học phẩm - thư viện trường học toàn ngành;

   - Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 • Phạm Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kế toán- tài chính
  • Điện thoại:
   0915742166
  • Email:
   hiencc.79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Làm kế toán trưởng cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo;

   - Tham mưu và tổ chức thực hiện:

   + Hướng dẫn thực hiện việc lập dự toán, tham mưu để UBND huyện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục, dự toán kinh phí các chương trình mục tiêu, xây dựng cơ bản cho các cơ sở giáo dục;

   + Làm công tác kế toán tổng họp chuyên quản ngân sách ngành giáo dục và đào tạo;

   + Hướng dẫn thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực tài chính theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính;

   + Thực hiện thanh toán, quyết toán, tổng họp "các chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên và học sinh;

   + Tham mưu hướng dẫn và kiểm tra các khoản thu, chi của các trường đảm bảo theo quy định;

   + Hướng dẫn, tư vấn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng