Wednesday, 18/05/2022 - 03:10|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
 • Lê Thanh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0915197182
  • Email:
   anle1966cc@gmail.com
 • Phan Trọng Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0916.074.897
  • Email:
   trungpt.cc@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác Đảng của cơ quan phòng;

   - Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo giáo dục Mầm non ( gồm tất cả những nội dung liên quan đến bậc học); BDTX - trung tâm học tập cộng đồng.

   - Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo giáo dục Tiểu học ( gồm tất cả những nội dung liên quan đến bậc học); 

   - Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch - Kế hoạch phát triển trường lóp; các cuộc vận động và phong trào thi đua, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; chương trình sữa học đường; công tác giáo dục dân tộc, miền núi; văn hóa - thể dục thể thao; công nghệ thông tin; công tác đoàn đội; dân số, KHH gia đình- vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác giáo dục môi trường- y tế học đường; Công tác hội chữ thập đỏ. Công tác Pháp chế - giáo dục pháp luật; an ninh trường học và trật tự an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; Sách - TB - Học phẩm, học liệu - Thư viện trường học.

   - Trực tiếp cùng đ/c kế toán xây dựng và thổt) dõi kế hoạch ngân sách hàng năm khi chưa có người bổ sung cho bộ phận này để tham mưu cho trưởng phòng việc quản lý điều hành ngân sách.

   - Phụ trách về chế độ chính sách của CBGVNV và học sinh.

   - Phụ trách các trường trên địa bàn các xã: Môn Sơn, Lục Dạ, Yên Khê, Thạch Ngàn và Bình chuẩn.

   - Phối họp với các ban, ngành để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục: BCH Bộ đội Biên phòng Môn Sơn và Châu Khê, Toà án, Viện Kiểm sát huyện, Hội Nông dân, Hội Luật gia, Hội chữ thập đỏ huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các phòng ban UBND huyện có liên quan;

   - Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.