Thứ năm, 28/10/2021 - 05:11|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định hồ sơ trường;

Quy định hồ sơ giáo viên

Ngày ban hành:
07/09/2019
Ngày hiệu lực:
07/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2019
Ngày hiệu lực:
07/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/05/2019
Ngày hiệu lực:
13/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực