Thứ tư, 18/05/2022 - 03:18|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông

Quy định hồ sơ trường;

Quy định hồ sơ giáo viên

Ngày ban hành:
07/09/2019
Ngày hiệu lực:
07/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2019
Ngày hiệu lực:
07/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/05/2019
Ngày hiệu lực:
13/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực